אפלבוים יוסף בן שמריהו

אפלבוים יוסף בן שמריהו מופיע בביבליוגרפיה של הספר העברי

  


נמצאו 4 רשומות עבור אפלבוים יוסף בן שמריהו.
להלן תוצאות 1 - 4

בביבליוגרפיה של הספר העברי 148093 רשומות


1

  1938|אפלבוים יוסף בן שמריהו|||פניני הדתאפלבוים יוסף בן שמריהו|פניני הדת|[אפלבוים, יוסף בן שמריהו]|[1938].||אפלבוים יוסף בן שמריהו|122
  
2

  1944|יעקובסון יוסף מאיר בן ישעיהו יעקב|||יסוד השבתיעקובסון יוסף מאיר בן ישעיהו יעקב|יסוד השבת|[יעקובסון, יוסף מאיר בן ישעיהו יעקב]|1944].||יעקובסון יוסף מאיר בן ישעיהו יעקב כהן ישראל מאיר בן אריה זאב סאוויצקי מרדכי בן יוסף אבן עזרא אברהם |122
  
3

  |אפפלבוים יוסף בן שמריהו ראה: אפלבוים יוסף בן צבי|||zzz||אפפלבוים, יוסף בן שמריהו -- ראה: אפלבוים, יוסף בן צבי יהודה הלוי|||אפפלבוים יוסף בן שמריהו ראה: אפלבוים יוסף בן צבי יהודה הלוי|122
  
4

  ||1962|1893|אפלבוים יוסף בן שמריהו||||אפלבוים, יוסף בן שמריהו||123