טראכטמאן יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי

טראכטמאן יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי מופיע בביבליוגרפיה של הספר העברי

  


נמצאו 15 רשומות עבור טראכטמאן יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי.
להלן תוצאות 1 - 10

בביבליוגרפיה של הספר העברי 148093 רשומות


1

  1895||||תלפיות|תלפיות|[תלפיות]|1895.||תלפיות לוויק יהודה בן דוב הלוי ירוחמזון דוברוש בן צבי הלוי טראכטמאן יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי|122
  
2

  1900|טראכטמאן יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי|||נשמת אדםטראכטמאן יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי|נשמת אדם|[טראכטמאן, יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי]|1900, בערך||טראכטמאן יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי|122
  
3

  1909|טראכטמאן יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי|||שערי גן עדןטראכטמאן יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי|שערי גן עדן|[טראכטמאן, יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי]|[1909].||טראכטמאן יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי|122
  
4

  1900|טראכטמאן יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי|||מחשבות אישטראכטמאן יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי|מחשבות איש|[טראכטמאן, יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי]|1900, בערך||טראכטמאן יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי|122
  
5

  1899||||לוח ארץ הצבי|לוח ארץ הצבי|[יפו. שערי תורה]|1919-1899]||יפו שערי תורה קוק אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן טראכטמאן יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי וויינשטיין שלמה בן|122
  
6

  1870|טראכטמאן יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי|||אגדה אחתטראכטמאן יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי|אגדה אחת|[טראכטמאן, יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי]|1870.||טראכטמאן יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי|122
  
7

  1881|טראכטמאן יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי|||אור תורהטראכטמאן יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי|אור תורה|[טראכטמאן, יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי]|1881.||טראכטמאן יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי|122
  
8

  1909|טראכטמאן יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי|||ברוך מבניםטראכטמאן יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי|ברוך מבנים|[טראכטמאן, יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי]|[1909].||טראכטמאן יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי|122
  
9

  1908|טראכטמאן יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי|||הדודאיםטראכטמאן יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי|הדודאים|[טראכטמאן, יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי]|[1908].||טראכטמאן יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי|122
  
10

  1910|טראכטמאן יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי|||כתבי תםטראכטמאן יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי|כתבי ת"ם|[טראכטמאן, יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי]|-191 ?].||טראכטמאן יעקב שמואל בן ישעיהו הלוי|122
  

12