יפו בית החולים שער ציון

יפו בית החולים שער ציון מופיע בביבליוגרפיה של הספר העברי

  


נמצאו 4 רשומות עבור יפו בית החולים שער ציון.
להלן תוצאות 1 - 4

בביבליוגרפיה של הספר העברי 148093 רשומות


1

  1893||||מזמור לתודה|מזמור לתודה|[יפו. בית החולים שער ציון]|[1893].||יפו בית החולים שער ציון רוטשילד אברהם בנימין בן יעקב מאיר אודות|122
  
2

  1900||||הרצאת המעשה והמפעל וחשבון הכספים|הרצאת המעשה והמפעל וחשבון הכספים|[יפו. בית החולים שער ציון]|[1903-1900||יפו בית החולים שער ציון|122
  
3

  1894||||תולדות בית החולים שער ציון|תולדות בית החולים שער ציון|[יפו. בית החולים שער ציון]|[1894].||יפו בית החולים שער ציון|122
  
4

  1900||||קול אומר קרא|קול אומר קרא|[קול אומר קרא]|[1900].||קול אומר קרא שטיין מנחם מארק בן דוב אודות יפו בית החולים שער ציון יפו תושבים ראשון לציון תושבים באר|122