לאפ אפרים דוב בן אלחנן צבי הכהן

לאפ אפרים דוב בן אלחנן צבי הכהן מופיע בביבליוגרפיה של הספר העברי

  


נמצאו 8 רשומות עבור לאפ אפרים דוב בן אלחנן צבי הכהן.
להלן תוצאות 1 - 8

בביבליוגרפיה של הספר העברי 148093 רשומות


1

  1922||||תלמוד ירושלמי|תלמוד ירושלמי|[תלמוד ירושלמי. תרפ"ב. וילנה]|(1922).||תלמוד ירושלמי תרפב וילנה מרגלית משה בן שמעון פרנקל דוד בן נפתלי הירש איטינגא מרדכי זאב בן יצחק אהרן|122
  
2

  1922||||תלמוד ירושלמי|תלמוד ירושלמי|[תלמוד ירושלמי. תרפ"ו. וילנה]|(1926).||תלמוד ירושלמי תרפו וילנה מרגלית משה בן שמעון פרנקל דוד בן נפתלי הירש איטינגא מרדכי זאב בן יצחק אהרן|122
  
3

  1922||||תלמוד ירושלמי|תלמוד ירושלמי|[תלמוד ירושלמי. תשי"ט. ניו יורק]|[1959].||תלמוד ירושלמי תשיט ניו יורק מרגלית משה בן שמעון פרנקל דוד בן נפתלי הירש איטינגא מרדכי זאב בן יצחק |122
  
4

  1960||||תלמוד ירושלמי|תלמוד ירושלמי|[תלמוד ירושלמי. תש"ך. ירושלים]|[1960].||תלמוד ירושלמי תשך ירושלים מרגלית משה בן שמעון פרנקל דוד בן נפתלי הירש אזכרי אלעזר בן משה איטינגא |122
  
5

  1949||||תלמוד ירושלמי|תלמוד ירושלמי|[תלמוד ירושלמי. תש"ט. מונטריאול]|(1949).||תלמוד ירושלמי תשט מונטריאול מרגלית משה בן שמעון אזכרי אלעזר בן משה פרנקל דוד בן נפתלי הירש איטינגא |122
  
6

  1897|טריוואקס משה חיים בן גבריאל|||בית משה חייםטריוואקס משה חיים בן גבריאל|בית משה חיים|[טריוואקס, משה חיים בן גבריאל]|1897.||טריוואקס משה חיים בן גבריאל|122
  
7

  1920|לאפ אפרים דוב בן אלחנן צבי הכהן|||זבחי אפריםלאפ אפרים דוב בן אלחנן צבי הכהן|זבחי אפרים|[לאפ, אפרים דוב בן אלחנן צבי הכהן]|-192].||לאפ אפרים דוב בן אלחנן צבי הכהן|122
  
8

  ||1925|1859|לאפ אפרים דוב בן אלחנן צבי הכהן||||לאפ, אפרים דוב בן אלחנן צבי הכהן||123