מספר רשומה 9017497
מחבר בית הספר למסחר בירושלים -- ראה: ירושלים. בית ספר למסחרלפרטי ספרי המחבר
כל הפרטים זמינים למנויים באתר הביבליוגרפיה של הספר העברי